Skip navigation

Croeso i MyTSD / Welcome to MyTSD

Sylwer: Nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note: Your MyTSD username is not the same as your email address.

Gwybodaeth / Information

Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol TG

Gwneir gwaith cynnal a chadw hanfodol ar borth myfyrwyr MyTSD drwy'r dydd ddydd Mercher 25 Ebrill a dydd Iau 26 Ebrill 2018.
Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd MyTSD a Chreu Cyfrif Myfyriwr ar gael.

Essential IT Maintenance

The MyTSD student record portal will undergo essential maintenance work all day on Wednesday 25th April and Thursday 26th April 2018.
During this time, MyTSD and Student Account Creation will be unavailable.

Mewngofinod / Log In

Gwybodaeth / Information

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Ymgeiswyr a Myfyrwyr:
Eich enw defnyddiwr fydd eich rhif myfyriwr / rhif P.
Staff:
Hwn yw'r un rhif defnyddiwr ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi ar gyfrifiadur y campws ac ar Moodle, e.e. j.public neu sg099

Beth yw fy nghyfrinair?

Ymgeiswyr:
Mae cyfrinair dros dro wedi cael ei e-bostio i chi pan wnaethoch gyflwyno eich cais yn gyntaf. Wrth fewngofnodi am y tro cyntaf, bydd rhaid i chi newid.
Staff/Myfyrwyr:
Hwn fydd yr un cyfrinair ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch e-bost, Moodle a chyfrifiaduron y campws.

What is my username?

Applicants and Students:
Your username will be your student number / P number.
Staff:
This is the same username that you use to login to a campus computer and moodle. E.g. j.public or sg099

What is my password?

Applicants:
A temporary password was emailed to you when you first submitted your application. On first login you will be forced to change your password.
Staff/Students:
This will be the same password that you use to login to your email, moodle and the campus computers.


Wedi Anghofio Cyfrinair? / Forgotten password?

Gwybodaeth / Information

Peidiwch â cholli newyddion pwysig

Diweddarwch eich manylion cyswllt ac ychwanegwch rif eich ffôn symudol.

Don’t miss out on important news

Update your contact details & add your mobile number.