Skip navigation

Croeso i MyTSD / Welcome to MyTSD

Sylwer: Nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note: Your MyTSD username is not the same as your email address.

Gwybodaeth / Information

Ni fydd MyTSD ar gael ar gyfer ymgeiswyr o 14:00 ar ddydd Gwener, 10 Awst hyd at 09:00 dydd Iau 16 Awst (amser y DU), ar gyfer prosesu y canlyniadau.

Os ydych yn cael problemau yn defnyddio MyTSD a fyddech cystal â ffonio neu e-bostio'r canlynol:-

Ffôn: 0300 500 5054

E-bost: derbyniadau@ydds.ac.uk


MyTSD for applicants will be unavailable from 14:00 on Friday 10th of August until 09:00 on Thursday 16th of August (UK time), for the processing of the results.

If you are having any problems using MyTSD please ring or email the following:-

Telephone: 0300 500 5054

Email: admissions@uwtsd.ac.uk

Mewngofnodi / Log In

Gwybodaeth / Information

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Ymgeiswyr a Myfyrwyr:
Eich enw defnyddiwr fydd eich rhif myfyriwr / rhif P.
Staff:
Hwn yw'r un rhif defnyddiwr ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi ar gyfrifiadur y campws ac ar Moodle, e.e. j.public neu sg099

Beth yw fy nghyfrinair?

Ymgeiswyr:
Mae cyfrinair dros dro wedi cael ei e-bostio i chi pan wnaethoch gyflwyno eich cais yn gyntaf. Wrth fewngofnodi am y tro cyntaf, bydd rhaid i chi newid.
Staff/Myfyrwyr:
Hwn fydd yr un cyfrinair ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch e-bost, Moodle a chyfrifiaduron y campws.

What is my username?

Applicants and Students:
Your username will be your student number / P number.
Staff:
This is the same username that you use to login to a campus computer and moodle. E.g. j.public or sg099

What is my password?

Applicants:
A temporary password was emailed to you when you first submitted your application. On first login you will be forced to change your password.
Staff/Students:
This will be the same password that you use to login to your email, moodle and the campus computers.


Wedi Anghofio Cyfrinair? / Forgotten password?

Gwybodaeth / Information

Peidiwch â cholli newyddion pwysig

Diweddarwch eich manylion cyswllt ac ychwanegwch rif eich ffôn symudol.

Don’t miss out on important news

Update your contact details & add your mobile number.