Skip navigation

Croeso i MyTSD / Welcome to MyTSD

Sylwer: Nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note: Your MyTSD username is not the same as your email address.

Gwybodaeth / Information

Os yw’r hyn sy’n cael ei arddangos ar MyTSD yn anghywir, gallai hyn fod oherwydd bod gan eich porwr gopi wedi’i storio o hen fersiwn o’r wefan. I gywiro’r broblem hon, pwyswch CTRL F5. Os ydych chi’n defnyddio gliniadur, mae’n bosibl y bydd angen i chi actifadu’r bysellau swyddogaeth er mwyn i F5 weithio. I wneud hyn bydd angen i chi ddefnyddio’r botwm ‘Fn’ sydd fel arfer wedi’i leoli ger y bylchwr.

If MyTSD displays incorrectly this could be down to your browser having a cached copy of an older version of the webpage. To remedy this problem press CTRL F5. If you are using a laptop, you may find you need to activate the function keys for F5 to work. To do this you need to use the ‘Fn’ button which is usually placed near the space bar.


Cynnal a Chadw / Maintenance

Gwaith Hanfodol i Gynnal a Chadw TG

Ni fydd MyTSD ar gael rhwng 08:00am a 12:30pm ar Dydd Sul 10/10/2021 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Essential IT Maintenance

MyTSD will not be available between 08:00am to 12:30pm on Sunday 10/10/2021 due to essential maintenance.


Mewngofnodi / Log In

Gwybodaeth / Information

Wedi Anghofio Cyfrinair? / Forgotten password?