Skip navigation

Croeso i MyTSD / Welcome to MyTSD

Sylwer: Nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note: Your MyTSD username is not the same as your email address.

Cynnal a Chadw / Maintenance

Gwaith Hanfodol i Gynnal a Chadw TG

Gwneir gwaith cynnal a chadw hanfodol ar borth myfyrwyr MyTSD drwy'r dydd dydd Gwener 9 Hydref 2020.
Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gweithredoedd adrodd (drwy cradle.uwtsd.ac.uk) megis Cwestiynau Cyffredin a chwiliadau myfyrwyr ayb, ond ar gael yn ysbeidiol.

Essential IT Maintenance

The MyTSD student record portal will undergo essential maintenance work all day on Friday 9th October 2020.
During this time, reporting functions (via cradle.uwtsd.ac.uk) such as FQS and student searches etc. will be intermittently unavailable.


Mewngofnodi / Log In

Gwybodaeth / Information

Wedi Anghofio Cyfrinair? / Forgotten password?

Gwybodaeth / Information

Peidiwch â cholli newyddion pwysig

Diweddarwch eich manylion cyswllt ac ychwanegwch rif eich ffôn symudol.

Don’t miss out on important news

Update your contact details & add your mobile number.