Skip navigation

Croeso i MyTSD / Welcome to MyTSD

Peidiwch â cholli newyddion pwysig | Don’t miss out on important news

Diweddarwch eich manylion cyswllt ac ychwanegwch rif eich ffôn symudol

Update your contact details & add your mobile number

Sylwer: nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note:Your MyTSD username is not the same as your email address.


Please enter your username and password here

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Ymgeiswyr a Myfyrwyr:
Eich enw defnyddiwr fydd eich rhif myfyriwr / rhif P.

Staff:
Hwn yw'r un rhif defnyddiwr ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi ar gyfrifiadur y campws ac ar Moodle, e.e. j.public neu sg099

What is my username?

Applicants and Students:
Your username will be your student number / P number.

Staff:
This is the same username that you use to login to a campus computer and moodle. E.g. j.public or sg099

Beth yw fy nghyfrinair?

Ymgeiswyr:
Mae cyfrinair dros dro wedi cael ei e-bostio i chi pan wnaethoch gyflwyno eich cais yn gyntaf. Wrth fewngofnodi am y tro cyntaf, bydd rhaid i chi newid eich cyfrinair.

Staff/Myfyrwyr:
Hwn fydd yr un cyfrinair ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch e-bost, Moodle a chyfrifiaduron y campws.

What is my password?

Applicants:
A temporary password was emailed to you when you first submitted your application. On first login you will be forced to change your password.

Staff/Students:
This will be the same password that you use to login to your email, moodle and the campus computers.