Skip navigation

Croeso i MyTSD / Welcome to MyTSD

Sylwer: Nid yw eich enw defnyddiwr MyTSD yr un peth â'ch cyfeiriad e-bost.

Please Note: Your MyTSD username is not the same as your email address.

Ni fydd y porth i Ymgeiswyr o fewn MyTSD ar gael rhwng 2pm ar ddydd Gwener Awst 7fed ac 8am ddydd Iau Awst 13eg.

The Applicant portal within MyTSD will not be available between 2pm on Friday August 7th until 8am Thursday August 13th.


Mewngofnodi / Log In

Gwybodaeth / Information

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Ymgeiswyr a Myfyrwyr:
Eich enw defnyddiwr fydd eich rhif myfyriwr / rhif P.
Staff:
Hwn yw'r un rhif defnyddiwr ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi ar gyfrifiadur y campws ac ar Moodle, e.e. j.public neu sg099

Beth yw fy nghyfrinair?

Ymgeiswyr:
Mae cyfrinair dros dro wedi cael ei e-bostio i chi pan wnaethoch gyflwyno eich cais yn gyntaf. Wrth fewngofnodi am y tro cyntaf, bydd rhaid i chi newid.
Staff/Myfyrwyr:
Hwn fydd yr un cyfrinair ag a ddefnyddiwch i fewngofnodi i'ch e-bost, Moodle a chyfrifiaduron y campws.

What is my username?

Applicants and Students:
Your username will be your student number / P number.
Staff:
This is the same username that you use to login to a campus computer and moodle. E.g. j.public or sg099

What is my password?

Applicants:
A temporary password was emailed to you when you first submitted your application. On first login you will be forced to change your password.
Staff/Students:
This will be the same password that you use to login to your email, moodle and the campus computers.


Wedi Anghofio Cyfrinair? / Forgotten password?

Gwybodaeth / Information

Peidiwch â cholli newyddion pwysig

Diweddarwch eich manylion cyswllt ac ychwanegwch rif eich ffôn symudol.

Don’t miss out on important news

Update your contact details & add your mobile number.